อัตราค่าเช่าห้อง สบายดีแมนชั่น

สบายดีแมนชั่น ตึก1

 • มัดจำ 5000 บาท
 • ค่าเช่ารายเดือน 3,600 บาท TV จอปกติ
 • ค่าเช่ารายเดือน 3,900 บาท TV LCD
 • ค่าน้ำประปา ยูนิตละ 30 บาท ( ปกติโดยเฉลี่ยอยู่คนเดียว จะใช้ประมาณ 3 -4 ยูนิต ) *มีเงื่อนไข
 • ค่าไฟ ยูนิตละ 7 บาท คิดตามจริงที่ใช้จากมิเตอร์  *มีเงื่อนไข

 

สบายดีแมนชั่น ตึก2

 

 • มัดจำ 5000 บาท
 • ค่าเช่ารายเดือน 3,600 บาท TV จอปกติ
 • ค่าเช่ารายเดือน 3,900 บาท TV LCD
 • ค่าน้ำประปา ยูนิตละ 30 บาท ( ปกติโดยเฉลี่ยอยู่คนเดียว จะใช้ประมาณ 3 – 4 ยูนิต ) *มีเงื่อนไข
 • ค่าไฟ ยูนิตละ 7 บาท คิดตามจริงที่ใช้จากมิเตอร์ *มีเงื่อนไข

 

สบายดีแมนชั่น ตึก3

 

 • มัดจำ 7000 บาท
 • ค่าเช่ารายเดือน 4,500 บาท
 • ค่าน้ำประปา ยูนิตละ 30 บาท ( ปกติโดยเฉลี่ยอยู่คนเดียว จะใช้ประมาณ 3 – 4 ยูนิต ) *มีเงื่อนไข
 • ค่าไฟ ยูนิตละ 7 บาท คิดตามจริงที่ใช้จากมิเตอร์ *มีเงื่อนไข